Skip to content

Kaj prinaša Zakon o dohodnini?

Cilj predloga zakona so višje plače zaposlenim na račun nižje obdavčitve dela za vse, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo. Višje plače bodo izboljšale kakovost življenja vseh in hkrati tudi okrepile konkurenčnost slovenskega poslovnega prostora

Kaj to pomeni? S tem predlogom se predlaga razbremenitev dohodkov zaposlenih z dvigom splošne olajšave za tisoč evrov vsako leto do leta 2025. To pomeni, da bo po sprejetju novele zakona (v letu 2025) vsak, ki v Sloveniji dela in ustvarja blaginjo, na leto zaslužil približno eno svojo neto plačo več kot danes in to na račun nižje obdavčitve.

Obremenitev dela z davki in prispevki je v Sloveniji ena najvišjih v Evropski uniji in celo na svetu. To velja zlasti za delovna mesta višje in visoko usposobljenega kadra, ki imajo plače, ki so povprečne oziroma nekoliko višje od povprečja. Zaradi tako visoke obremenitve dela z davki in prispevki je slovensko gospodarstvo manj konkurenčno, manj produktivno, saj ne more nameniti dovolj denarja za raziskave in razvoj, ki so temelj gospodarske rasti in blaginje vsake države.

Višina obremenitve dela vpliva na dohodek, ki ga prejme delavec in zato pomembno vpliva tudi na njegovo zmožnost, da ta dohodek porabi ali prihrani.

V Sloveniji država delavcu, ki uveljavlja zgolj splošno olajšavo v obliki prispevkov in davkov pri minimalni plači, vzame okoli 60 % njegove neto plače, pri povprečni plači pa je ta odstotek okoli 80 %. Pri dvakratniku povprečne plače pa država delavcu vzame kar njegovo celotno neto plačo. Pri plačah višjih od dvakratnika povprečne plače pa ta odstotek narašča še bolj progresivno.

Ključne prednosti novega Zakona o dohodnini:

  • Okrepitev konkurenčnosti poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije;
  • Podjetja pridobijo dodatne vzvode za nagrajevanje uspešnih zaposlenih, ki so ključ za uspešno podjetje;
  • Zvišanje neto plač zaposlenih, kar vodi v zmanjšanje brezposelnosti in sive ekonomije;
  • Rast in razvoj slovenskega gospodarstva ter spodbuda k dodatnemu investiranju;
  • Oprostitev plačila dohodnine za dohodke iz šolskih skladov in od dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine;

KONKRETEN PRIMER spremembe Zakona o dohodnini:

Če mesečna bruto plača delavca znaša 2000 eur, je sedanje neto izplačilo cca. 1300 eur. Po novi splošni olajšavi in spremembi se bi neto plača v letu 2022 povišala za 22 eur, v letu 2025 pa mesečno približno za cca. 86 eur, kar letno predstavlja več kot 1000 eur več.

S sprejetjem Zakona o dohodnini bomo delavkam in delavcem v Sloveniji omogočili višje plače, pridobili nove vzvode za nagrajevanje uspešnih zaposlenih, naredili gospodarstvo produktivnejše, zmanjšali stopnjo brezposelnosti in izvlekli Slovenijo iz davčnega primeža.

DAVČNA OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE

Podjetniki bodo deležni enake obravnave glede davčnih olajšav po spremembi zakona kot pripadajo pravnim osebam. Davčne olajšave za zaposlovanje se širijo na zaposlovanje oseb s t. i. deficitarnim poklicem. Višina olajšave za te primere je 45 % plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve.

DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVESTICIJE V DIGITALNI IN ZELENI PREHOD

Nova olajšava bo omogočala dodatno znižanje davčne osnove, če bodo podjetniki vlagali v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in okolju prijazne tehnologije.

DAVČNA OLAJŠAVA ZA DONACIJE

Dvig iz 0,3 % od obdavčljivih prihodkov na 1 %; doda se olajšava 0,2 % za izplačane donacije za športne namene.

DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

Znižanje normiranih odhodkov iz 15 % na 10 %, znižanje davčne stopnje iz 27 % na 15 %;
Najemodajalec se bo lahko odločil ali se bo dohodek vštel v letni izračun dohodnine ali bo plačeval enkratni davek.

KAPITALSKI DOBIČKI

Dobički iz kapitala se po 15. letih ne bodo več obdavčevali. Do sedaj je namreč veljalo 20-letno obdobje.

SPLOŠNA OLAJŠAVA

Po novem zakonu o dohodnini se bo splošna davčna olajšava za rezidente dvignila postopoma, od 3.500 evrov do 7.500 evrov po letih, ki so razporejena tako: leta 2022 – 4.500 evrov, leta 2023 – 5.500 evrov, leta 2024 – 6.500 evrov in pa leta 2025 – 7.500 evrov.

SENIORSKA OLAJŠAVA

Deležne jo bodo osebe po dopolnjenem 70. letu starosti, in sicer v višini 7.500 evrov.

OLAJŠAVA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

Tisti, ki imajo status dijaka ali študenta in dosegajo dohodke za opravljanje začasnega in občasnega dela, bo olajšava priznana v fiksnem znesku 3.500 evrov in se ne bo višala v prihodnjih letih kot velja za splošno.

SPREMEMBA NA PODROČJU STOPNJE DOHODNINE

Sprememba dohodninske lestvice s spremembo stopnjo davka v zadnjem, najvišjem razredu iz 50 % na 45 % za davčno osnovo nad 72 tisoč evrov.